اعتبار ۶ هزار میلیاردیِ «رتبه‌بندی معلمان» واقعی و قابل تحقق باشد

اعتبار ۶ هزار میلیاردیِ «رتبه‌بندی معلمان» واقعی و قابل تحقق باشد

اعتبار ۶ هزار میلیاردیِ «رتبه‌بندی معلمان» واقعی و قابل تحقق باشد

معلمان می‌گویند: انتطار داریم برای شش هزار میلیارد تومان اعتبار رتبه‌بندی، محل‌های تحقق در بودجه درنظر گرفته شود.

جمعی از معلمان در تماس با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با اظهارات اعضای کمیسیون تلفیق در ارتباط با تخصیص 6 هزار میلیارد تومان اعتبار برای رتبه‌بندی معلمان، گفتند: امیدواریم محل تحقق این اعتبار در بودجه دیده شود و اعلام این رقم، صرفا یک مانور رسانه‌ای نباشد.

به گفته معلمان، این اعتبار باید از ابتدای سال بعد در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار بگیرد تا یک رتبه‌بندی حداقلی و قابل قبول، قابلیت اجرا داشته باشد.

آنها تاکید کردند: در موارد بسیاری، اعتبارات اختصاص داده شده به مقوله آموزش و پرورش و معلمان، صرفاً عددی روی کاغذ باقی می‌ماند و در عمل، تا ماه‌های انتهایی سال محقق نمی‌شود.

آنها با اشاره به انتظارشش ماهه معلمان برای اجرای رتبه‌بندی در سال جاری، تاکید کردند که انتظار آنها برای سال آینده، تامین اعتبار و اجرای دقیق و همه‌گیر رتبه‌بندی از اولین ماه سال است.

سال جاری، 3 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای رتبه‌بندی در نیمه دوم سال در نظر گرفته شد که اجرای طرح از مهرماه کلید خورد.