بایگانی برچسب: تاریخچه هواپیما در ایران

تاریخچه بلیط هواپیما + انواع بلیط هواپیما

تاریخچه ی بلیط هواپیما

برای درک تاریخچه بلیط هواپیما باید کمی در زمان به عقب سفر کنیم،یعنی به سال 1909 زمانی که هواپیماها در قبال دریافت هزینه مسافران را به مقاصدشان منتقل می کردند،اولین بلیط هواپیما پدید آمد. درآن زمان هرکس که داخل هواپیما حضور پیدا میکرد،بایستی یک بلیط هواپیما همراه خود داشت. یعنی تکه کاغذی که با آن اجازه داشت سفر خود را […]