۵۹۰۰ مازندرانی در دوره های سوادآموزی شرکت می کنند

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش مازندران:

۵۹۰۰ مازندرانی در دوره های سوادآموزی شرکت می کنند

سوادآموزی آموزش و پرورش

ساری- معاون سوادآموی آموزش و پرورش مازندران گفت: امسال پنج هزار و ۹۲۴ نفر در دوره های سوادآموزی در استان شرکت خواهند کرد.

 داود تقی نیا شورای پشتیبانی سوادآموزی را ظرفیت بزرگی دانست که باید از آن برای جذب و نگاهداشت افراد بی‌سواد به نحو احسن استفاده کرد، افزود: حجم ابلاغی در سال جاری، دو هزار و ۱۲۴ نفر در دوره سوادآموزی، هزار و ۸۰۰ نفر در دوره انتقال، دو هزارنفر در دوره تحکیم و در مجموع ۵ هزار و ۹۲۴ نفر در دوره‌های سوادآموزی خواهند بود.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی در زمینه سوادآموزی خاطرنشان کرد: امر سوادآموزی مستلزم این است که نگرش عمومی همه افراد جامعه معطوف به آن باشد و کسب سواد برای تمامی اقشار و افراد در سنین مختلف به عنوان یک ارزش نهادینه شود.

کد خبر 4962569